วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2552

6 หญ้ากุศะ


หญ้ากุศะ หรือหญ้าคา หญ้าที่เป็นประดุจบัลลังก์อันพระพุทธองค์ประทับนั่งตรัสรู้


วันที่พระองค์จะตรัสรู้นั้น กลางวัน ทรงประทับนั่งในดงไม้สาละ เวลาเย็น จึงเสด็จไปประทับนั่งใต้ต้นโพธิ์ (ซึ่งเดิมนั้น ยังไม่ได้ใช้ชื่อนี้)


ระหว่างทางที่เสด็จไปโคนต้นโพธิ์ ทรงสวนทางกับชายผู้หนึ่งซึ่งอยู่ในวรรณะพราหมณ์ ชื่อ โสตถิยะ พราหมณ์โสตถิยะถือหญ้าคามา 8 กำ จึงถวายหญ้าทั้ง 8 กำนั้นต่อพระพุทธองค์


ทรงรับไว้ แล้วนำไปปูเป็นอาสนะสำหรับประทับนั่งที่โคนต้นโพธิ์ ที่ที่ทรงผจญกับกิเลสเป็นครั้งสุดท้ายหญ้าคาทั้ง 8 กำนี้ มีคำอธิบายว่าเปรียบกับ มรรคมีองค์ 8 อันเป็นหนทางปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์นั้นเอง


.......................................................................


อ้างอิงเรื่อง และรูป


เหม เวชกร สมุดภาพพระพุทธประวัติ ธรรมสภา 35/270 จรัลสนิทวงศ์ 62 บางพลัด บางกอกน้อย กรุงเทพ


เสถียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต สิ่งแรกในพระพุทธศาสนา เกษมอนันต์พริ้นติ้ง 02-809-7452-4


ศาสตรจารย์ พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ ไม้พุทธประวัติ สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด้จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชวังดุสิต กรุงเทพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น